Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng trang web Thesolaparks.com

Trang web này, có tên là “thesolaparks.com”, do Công ty Cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam (“MIK Group”) sở hữu, quản lý và/hoặc điều hành. Việc truy cập và sử dụng bất kỳ thông tin, dịch vụ hoặc nội dung nào, bao gồm từ ngữ, hình ảnh, liên kết hoặc chi tiết khác trên trang web này được quy định theo các điều khoản dưới đây (“Điều khoản sử dụng”).

Khi truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý chấp nhận và tuân thủ Điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng, vui lòng không sử dụng trang web này.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm quyền sở hữu bản quyền, thương hiệu và các quyền tương tự) đối với tất cả nội dung thông tin (bao gồm hình ảnh, đồ họa, từ ngữ, tiêu đề trang, liên kết, nút nhấn, hình ảnh động và âm thanh) đăng trên trang web này do MIK Group sở hữu hoặc được phép sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc các chuyên gia tư vấn. Theo quy định dưới đây, bạn không được phép sao chép, truyền phát lại, phân phối, bán, phân phối, xuất bản, đưa tin, lưu trữ hoặc sử dụng với mục đích thương mại bất kỳ phần nào của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của MIK Group. Bạn chỉ được phép sử dụng phiên bản điện tử hoặc in của trang web này cho mục đích cá nhân phi thương mại. Việc sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của MIK Group là nghiêm cấm.

Giới hạn về “Deep linking” và “Framing”

MIK Group quan tâm đến sự toàn vẹn của trang web này khi bên thứ ba truy cập theo cách thức riêng của họ hoặc bên thứ ba xem trên giao diện tự tạo. Đặc biệt, MIK Group quan tâm đến các hoạt động như kết nối đến trang nội bộ hoặc trang phụ ở các cấp dưới trang chủ của trang web này (“Deep linking”) hoặc việc liên kết bất kỳ phần nào của trang web này vào trang web của bạn (“Framing”).

Trách nhiệm khi sử dụng và truyền tải trang web

Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về nội dung cho bất kỳ việc truyền tải nào thông qua trang web này. Việc bạn sử dụng trang web này phải tuân thủ tất cả luật pháp và quy định (bất kể có hiệu lực pháp lý hay không), và bạn đồng ý bạn sẽ:

  • Không sử dụng trang web này cho mục đích không hợp pháp.
  • Không gây trở ngại hay phá hoại mạng lưới máy tính hoặc hệ thống kết nối, hỗ trợ hoặc lưu trữ dữ liệu trên trang web này.
  • Tuân thủ các quy định, quy trình và cách thức của các hệ thống mạng kết nối hoặc lưu trữ trang web này.

Bạn không được phép sử dụng trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào trên trang web này để truyền tải bất kỳ nội dung nào không hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, đe dọa, gây tổn hại, thô tục, khiêu dâm hoặc nội dung phản đối dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn cũng không được phép truyền tải bất kỳ nội dung nào kích động hành vi có thể cấu thành sự phạm tội, liên quan đến trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm các quy định hoặc pháp luật hiện hành.

Bạn cũng không được có hành động nào có thể dẫn đến việc quá tải một cách không hợp lý và mất cân bằng trên trang web này hoặc các dịch vụ khác trên trang web này hoặc cơ sở hạ tầng liên quan.

Đường dẫn đến các trang web khác

MIK Group không bảo đảm cho các trang web khác mà bạn có thể truy cập trực tiếp hoặc gián tiếp từ trang web này. Bất kỳ trang web nào như vậy đều hoạt động độc lập với trang web này, và MIK Group không quản lý hoặc chịu trách nhiệm về thông tin được cung cấp hoặc các hoạt động khác diễn ra trên trang web đó. Sự kết nối giữa trang web này và bất kỳ trang web nào khác không đồng nghĩa với việc MIK Group xác nhận chất lượng của trang web đó. Bạn nên tự quyết định việc tương tác, sử dụng và trao đổi thông tin với các trang web đó.

Phần mềm/Ứng dụng của Bên thứ ba

Để truy cập một số nội dung thông tin trên trang web này, bạn có thể cần phải cài đặt một số phần mềm hoặc ứng dụng do bên thứ ba, không phải là MIK Group, cung cấp vào hệ thống máy tính hoặc thiết bị khác của bạn (“Phần mềm dịch vụ”). Vì Phần mềm dịch vụ không được phát triển hoặc kiểm tra bởi MIK Group, và mặc dù MIK Group có thể thông báo rằng việc cài đặt Phần mềm dịch vụ là cần thiết để truy cập một số nội dung thông tin, MIK Group không bảo đảm về tính thương mại, sự hài lòng hoặc phù hợp với bất kỳ mục đích sử dụng nào của Phần mềm dịch vụ hoặc nguồn cung cấp của nó. MIK Group cũng không chịu trách nhiệm về việc Phần mềm dịch vụ hoặc nguồn cung cấp của nó có lỗi hoặc chứa virus máy tính.

Rủi ro

Do tính chất của Internet, bạn cần nhận thức và chấp nhận rủi ro như sau: (a) Bên thứ ba có thể sao chép trái phép, sửa đổi, ghi lại hoặc can thiệp vào nội dung trên trang web này; (b) Việc truy cập hoặc sử dụng trang web này có thể bị chậm trễ hoặc không có khả năng truy cập do lỗi phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc kết nối, hoặc do sự thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ do đường truyền hoặc virus máy tính; và (c) Mất thông tin dữ liệu có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, bao gồm lỗi mất điện, lỗi máy tính, hệ thống lưu trữ hoặc thông tin liên lạc của MIK Group hoặc bên thứ ba, và bạn sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào về điều này sau khi đã nhận thức về các rủi ro này.

Dịch vụ của Bên thứ ba

Một số dịch vụ của bên thứ ba (như dịch vụ thanh toán của ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng) có thể được truy cập từ trang web này, nhưng các dịch vụ này do bên thứ ba cung cấp (ví dụ: ngân hàng) và không phải là của MIK Group. Do đó, MIK Group không cam kết hoặc bảo đảm bất kỳ khía cạnh nào, bằng cách chính thức, ngụ ý hoặc theo pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc cam kết tính hữu ích, sự hài lòng và tính phù hợp cho bất kỳ mục đích sử dụng nào), liên quan đến các dịch vụ của bên thứ ba. MIK Group sẽ không chịu trách nhiệm (dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả hợp đồng, bồi thường hay các lý do pháp lý khác), về bất kỳ thiệt hại hoặc phí tổn nào (trực tiếp, gián tiếp, hậu quả hoặc tổn thất nghiêm trọng) mà bạn gánh chịu do việc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba. Ngoài ra, nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, bạn phải chấp nhận các điều kiện và điều khoản mà bên thứ ba đưa ra cho các dịch vụ đó.

Tổng quát

MIK Group sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng thông tin đăng tải và nội dung trên trang web là chính xác và các ý kiến nhận định là công bằng. Tuy nhiên, MIK Group không đảm bảo tính chính xác, sự đúng đắn và hoàn chỉnh của các nội dung thông tin đó. MIK Group không đưa ra bất kỳ cam kết nào, rõ ràng hay ngụ ý, về kết quả có thể đạt được khi sử dụng nội dung thông tin hoặc dịch vụ trên trang web này. MIK Group cũng không cam kết rõ ràng hoặc ngụ ý về khả năng thương mại, sự hài lòng hoặc phù hợp cho một mục đích sử dụng cụ thể liên quan đến các nội dung thông tin hoặc dịch vụ trên trang web.

Luật quy định và Thi hành

Điều khoản sử dụng được quy định và sẽ được diễn giải theo luật pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ thuộc thẩm quyền (không riêng biệt) của Tòa án Thành phố Hà Nội.