Chính sách bảo mật

Công ty Cổ phần tập đoàn MIK Group Việt Nam là đơn vị vận hành trang web https://thesolaparks.com/ (“Trang web”). Trang web này được thiết lập để thông báo về các chính sách liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân từ người dùng Trang web.
Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đã đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Khi sử dụng Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm tên, số điện thoại, email của bạn (“Thông tin cá nhân”).

Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi khi truy cập Trang web của chúng tôi (“Dữ liệu nhật ký”), như địa chỉ IP, loại trình duyệt, trang web bạn truy cập, ngày và giờ truy cập và các dữ liệu khác.

Truyền thông

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các thông tin quảng cáo, tài liệu tiếp thị và khuyến mãi mà bạn đã yêu cầu. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cần thiết và không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin và cải thiện Trang web của chúng tôi. Bạn có thể điều chỉnh trình duyệt của mình để từ chối cookie, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên Trang web.

Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên không có phương tiện truyền thông nào là hoàn toàn an toàn. Chúng tôi cố gắng sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp nhưng không thể đảm bảo tính an toàn tuyệt đối.

Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 04 năm 2024 và có thể được cập nhật hoặc thay đổi bất cứ lúc nào. Việc sử dụng Trang web sau khi có các thay đổi này sẽ được hiểu là bạn chấp nhận các điều khoản đã sửa đổi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.